За нас

Полисструктор ЕООД е създадена през 2004г като естествено продължение на усилията на малък колектив проектанти.
Основна дейност на фирмата е изготвяне на Инвестиционни проекти за сгради и съоръжения по част „Конструктивна”, конструктивно обследване на съществуващи сгради и съоръжения, изготвяне на Технически паспорти на нови и съществуващи строежи, консултантски услуги по всички въпроси, касаещи строителните конструкции.

Нашият екип се стреми да предложи на Възложителите си отлично качество на изготвените Проекти. Проектираме в оптимални срокове и на добра цена.

Не се плашим от нетрадиционни задачи. Можем да изпълним проектиране на сгради и съоръжения от стоманени, дървени и стоманобетонни конструкции. Изборът на конструктивен материал е в ръцете на клиента. Ние няма да кажем „Не мога”.

Проектираме сгради – жилищни и производствени, съоръжения -пречиствателни станции, укрепителни стени и съоръжения, съоръжения на пътната инфраструктура. В нашата практика сме създали много и различни видове конструкции, подчинени на технологията и/или на архитектурните решения.

Оставаме до Възложителя в целия процес на строителство – от Инвестиционния проект до готовата сграда/съоръжение. Изпълняваме съвестно авторски надзор на строежа и когато е необходимо даваме допълнителни детайли в помощ на Строителя и Възложителя.

Ние не се отказваме, когато е трудно.

Ние сме на разположение за всеки един Възложител, който има идея за инвестиционно намерение.

TOP